דיון בסכסוכים גדולים

לאור תכלית סעיף 25 לחוק בית הדין לעבודה ביה”ד הארצי לעבודה הוא הערכאה הראויה לדיון בסכסוכים גדולים הדורשים סיום מהיר ויעיל ללא סמכות ערעור (ס”ק 20/07 מדינת ישראל ומרכז השלטון המקומי בישראל נ’ ארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים בסמינרים ובמכללות (פס”ד מה- 4.12.07)).

המשרד ייצג את מרכז השלטון המקומי בישראל (ע.ר.) – ארגון המעבידים של העיריות והמועצות המקומיות

השארת תגובה