הודעה על שביתה

“אין לראות בעין יפה, פתיחה בשביתה במערכת החינוך, על סיפה של שנת הלימודים, בהודעה באמצעי התקשורת, מבלי שנמסרה קודם לכן הודעה מוקדמת למעסיקים ולגורמים הרלבנטיים, באופן שיוכלו להיערך נכונה (סק”כ 55491-08-10 מדינת ישראל ומרכז השלטון המקומי נ’ ארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים ובמכללות (פס”ד מה- 1.9.10)).

המשרד ייצג את מרכז השלטון המקומי בישראל (ע.ר.) – ארגון המעבידים של העיריות והמועצות המקומיות  

השארת תגובה