הטבת שכר – פסק בוררות

משקבע פסק הבוררות כי מתן מירסים לעובדים היא הטבת שכר הרי שבכך קנה הממונה על השכר סמכות לבחון את ולהפעיל את סמכותו לפי חוק יסודות התקציב (עס”ק 27/06 הסתדרות המעו”ף נ’ מרכז השלטון המקומי בישראל ואח’ (פס”ד מה- 6.9.07)).

המשרד ייצג את מרכז השלטון המקומי בישראל (ע.ר.) – ארגון המעבידים של העיריות והמועצות המקומיות

השארת תגובה