הסדר מיטיב חד צדדי – תוספת יוקר

אין זה סביר שחברי ארגון המורים ש”נהנו” מהסדר המיטיב שאימץ את החלטת ועדת המעקב שנחתמה עם ההסתדרות הכללית, ומההסכמות שנחתמו עם הסתדרות המורים, יוחרגו מן ההסדר החד-צדדי בכל הנוגע לדחיית תשלום תוספת היוקר. (ס”ק 9/06 ארגון המורים בבתי הספר העל-יסודיים בסמינרים ובמכללות נ’ מדינת ישראל ואח’ (פס”ד מה- 29.7.07)).

המשרד ייצג את מרכז השלטון המקומי בישראל (ע.ר.) – ארגון המעבידים של העיריות והמועצות המקומיות

השארת תגובה