הסכם המעבר מפנסיה תקציבית לפנסיה צוברת

הסכם המעבר מפנסיה תקציבית לפנסיה צוברת, בדומה להסכם התוספות המקומיות, קובע “צילום” תמונת מצב. לכן, עובד שבמועד הקובע בוטח בפועל בקרן פנסיה צוברת ימשיך להיות מבוטח בקרן פנסיה צוברת גם אם על פי הוראות חוקת העבודה היה אמור להיות מבוטח בפנסיה תקציבית (עס”ק 21/06 הסתדרות המעו”ף ואח’ נ’ עיריית מודיעין ואח’ (פס”ד מה- 13.5.07)) – העתירה לגב”צ נדחתה.  

המשרד ייצג את מרכז השלטון המקומי בישראל (ע.ר) – ארגון המעבידים של העיריות והמועצות המקומיות

השארת תגובה