הערכות מעסיקים לאור ההנחיות המעודכנות לאור משבר הקורונה- עדכונים מיום 26.4.20

בהתאם לתקנות החדשות אשר נחתמו ביום 25.4.2020, להלן השינויים שחלים החל מהיום, ה- 26.4.2020:

1.      ניתן לקיים טיפול באדם בדרך של אבחון, ייעוץ, שיקום וכן לנהל מפגש פנים אל פנים אך ללא מגע. ככל ומדובר בטיפול הניתן ע”י עובד סוציאלי או פסיכולוג עליהם לעמוד בתנאים הבאים: הטיפול יתקיים עם מטופל אחד בלבד או אנשים הגרים באותו המקום, על המטפל והמטופל לחבוש מסיכה ויש להקפיד על מרחק של 2 מטרים לפחות בין מטפל למטופל.

2.      ניתן לאסוף אוכל בשירותי משלוחים באיסוף מבית האוכל בכפוף לתנאים הבאים:

·       אין לשבת בבתי העסק ובעל העסק ידאג כי לא יהיו מקומות ישיבה.

·       בדלפק בית העסק תהיה מחיצה למניעת העברת רסס בין המוכר ללקוח.

·       ככל ומדובר בעובדי משמרות ישבץ המעסיק ככל הניתן את אותם העובדים באותה קבוצת משמרת.

·       המחזיק בבית העסק יקפיד על מרחק 2 מטרים לפחות בין אנשים שאינם גרים באותו מקום ויסמן מקומות לעמידה באיזור הקופה הרושמת ובאיזור בו יש תור.

·       המחזיק בבית העסק ידאג על שמירת כללי ההגיינה במקום העסק על ידי עובדיו לרבות חיטוי משטחים ומחיצה.

·       העובדים יעטו כפפות ומסיכות כמפורט בצו בריאות העם.

·       המחזיק בבית העסק יווסת כניסת מבקרים כל שבכל עת לא ישהו לקוחות ביחס של יותר מ 2 לקוחות לקופה רושמת פעילה ובבית עסק שגודלו מעל ל-100 מטרים, לא ישהו לקוחות ביחס של יותר מ 4 לקוחות לכל קופה רושמת פעילה.

·       בבית העסק יותקן במקום בולט לעיון שלט לשמירה על מרחק כאמור ומספר הלקוחות המותר.

3.      ניתן להפעיל מספרות, טיפולי יופי וקוסמטיקה, פדיקור מניקור ומכוני הסרת שיער בלייזר וחנויות רחוב שהן לא חנויות מזון או בתי עסק המצוינים לעיל, למעט חנויות אשר נמצאות בתוך מתחם קניונים, בתנאי שהן יפעלו בהתאם לכללים הבאים:

·       יש להסדיר אמצעי מדידת חום גוף שאינו פולשני לנכנסים למקום העבודה כאשר לא תותר בו כניסת אדם עם חום גוף מעל 38 מעלות צלזיוס.

·       יש לתשאל את הנכנסים למקום העבודה לרבות העובדים בו האם הם משתעלים או האם יש להם קושי בנשימה, האם חלו בשבוע האחרון או היו במגע עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים ואין לאפשר כניסה למי שהשיב בחיוב לאחת השאלות, למעט אם מדובר באדם שהשיב שהוא משתעל או שיש לו קושי בנשימה מאחר שהוא חולה אסטמה או שהוא בעל אלרגיה אחרת.

·       יש לנהל רישום, ככל האפשר ממוחשב, של מספר הלקוחות והשוהים במקום העבודה לרבות מספר התשאולים שבוצעו, מדידות החום ומספר האנשים שלא הותרה כניסתם בעקבות התשאול או מדידת חום.

·       בדלפק בית העסק תהיה מחיצה למניעת העברת רסס בין המוכר ללקוח.

·       המחזיק בבית העסק יקפיד על מרחק 2 מטרים לפחות בין אנשים שאינם גרים באותו מקום ויסמן מקומות לעמידה באיזור הקופה הרושמת ובאיזור בו יש תור.

·       המחזיק בבית העסק ידאג על שמירת כללי ההגיינה במקום העסק על ידי עובדיו לרבות חיטוי משטחים ומחיצה.

·       המחזיק בבית העסק יווסת כניסת מבקרים כל שבכל עת לא ישהו לקוחות ביחס של יותר מ 2 לקוחות לקופה רושמת פעילה ובבית עסק שגודלו מעל ל-100 מטרים, לא ישהו לקוחות ביחס של יותר מ 4 לקוחות לכל קופה רושמת פעילה.

·       בבית העסק יותקן במקום בולט לעיון שלט לשמירה על מרחק כאמור ומספר הלקוחות המותר.

·       יקבע ויושם מנגנון להגבלת נכנסים לחנות.

·       בעל העסק יגיש לרשות המקומית לפני תחילת הפעלת החנות הצהרה חתומה לפי הנוסח המצורף לתקנות בו הוא מצהיר כי עומד בתנאים הנ”ל.

4.       כמו כן בנוסף לאמור לעיל, על בעלי עסקים לקוסמטיקה, ספרות ומכוני לייזר להקפיד על החלפת ציוד, כפפות, חלוקים בין לקוח ללקוח וכן להקפיד כי בעת הטיפול בלקוח יעטו מסכות אשר יוחלפו בין לקוח ללקוח ולדאוג כי לא ישהו לקוחות בבית העסק ביחס של 2 לקוחות לכל ספר/מטפל ובכל עת לא יותר                 מ-4 לקוחות בבית העסק ובעסק שגודלו מעל 75 מ”ר לא יותר מ-6 לקוחות ובעסק שגודלו מעל 100 מ”ק לא יותר מ-8 לקוחות.

5.      מעסיק שמפעיל עסק הפתוח לציבור הרחב יאסור כניסה למקום העבודה למי שאינו חובש מסיכה ולא ייתן שירות לאדם שאינו חובש מסיכה, למעט אדם שפטור מחבישת מסכה, ועליו לתלות במקום בולט מודעה שחלה חובה לחבוש מסיכה.

6.      אי עמידה בתקנות מהווה, בין היתר, עבירה פלילית כאשר ניתן להטיל על מעסיק שלא מקיים את התקנות קנס מנהלי.

השארת תגובה