הפסקה – גמול שעות נוספות

 אין בכך שמעסיק שילם לעובד שכר עבור הזמן בו יצא להפסקה לפי חוק שעות עבודה ומנוחה, הגם שאינו חייב בכך,  כדי להפוך את זמן ההפסקה כחלק משעות

עבודה לעניין תשלום גמול שעות נוספות על פי חוק שעות עבודה ומנוחה (עב’ (ת”א) 12361/09 אייזנשניידר נ’ אלדורדו כח אדם בע”מ ואח’ (פס”ד מה- 21.11.11)). 

השארת תגובה