הצמדת שכרם של עובדים בדירוג המשלים

ס”ק (ארצי) 8/06 הסתדרות המעו”ף נ’ מרכז השלטון המקומי ואח’ (פס”ד מה- 25.9.08) בו נקבע כי העובדים ברשויות המקומיות המדורגים בדירוג המשלים (דירוג חינוך נוער והקהילה) ששכרם צמוד לטבלאות השכר של המורים לא זכאים לפיצוי השחיקה החד פעמי שקיבלו המורים מאחר והם צמודים רק לשינויים החלים בטבלאות השכר של המורים.

המשרד ייצג את מרכז השלטון המקומי בישראל (ע.ר.) – ארגון המעבידים של העיריות והמועצות המקומיות

השארת תגובה