זכויות עובדים ביום הבחירות

יום הבחירות הוא יום שבתון

1. סעיף 10 בחוק יסוד: הכנסת קובע כי יום הבחירות הוא יום שבתון אך שירותי התחבורה ושאר השירותים הציבוריים יפעלו כסדרם.

 

2. ככלל, מאחר שיום הבחירות הוא יום שבתון, לא ניתן לדרוש מעובד לעבוד ביום הבחירות.

3. על אף האמור לעיל, בהתאם לחוק יסוד: הכנסת ולחוק הבחירות לכנסת קבעה ועדת הבחירות המרכזית, את סוגי השירותים הציבוריים אשר יפעלו כסדרם ביום הבחירות ואשר אליהם מגיעים העובדים לעבודה כסדרה:

1. עובדי ועדת הבחירות המרכזית, מי שמבצע בעבורה תפקיד או מי שנותן לה שירות, וכן, לצרכי יום הבחירות בלבד, עובדי המפלגות, מי שמבצע בעבורן תפקיד או נותן להן שירות.

2. שירותי תחבורה, חניונים ותחנות דלק.

3. בתי אוכל ומסעדות, בתי קפה וקיוסקים, בתי מלון ופנסיונים.

4. מפעלי חרושת וחקלאות שתהליכי הייצור בהם מתנהלים ברציפות.

5. שירותי התקשורת.

6. מפעלי מים וחשמל.

7. אספקת דלק והעברתו.

8. תיאטראות, בתי קולנוע ובתי שעשועים אחרים.

9. עיתונות, רדיו וטלוויזיה.

10. הובלת לחם, פירות, ירקות ותוצרת חלב, ביום הבחירות  עד השעה 11:00 לפני הצהריים.

11. חנויות לממכר מזון בין השעות 06:00 בבוקר עד 12:00 בצהריים (עד 6 שעות).

12. אפיית לחם וייצור מוצרי חלב.

13. בתי החולים ושירותי בריאות אחרים הפועלים בימי שבת וחג במתכונת מיוחדת, יפעלו באותה מתכונת ביום הבחירות.

14. כוחות הביטחון ושירותי ההצלה למיניהם.

15. שירותי קבורה.

16. שירותים  אחרים הפועלים בימי שבת וחג במתכונת מיוחדת, יפעלו באותה מתכונת ביום הבחירות.

האם ניתן לחייב עובד העובד בסוגי השירותים שפורטו לעיל לעבוד ביום הבחירות?

4. מעסיק יכול לחייב עובד לעבוד בעסק הפועל בסוגי השירותים הציבוריים שנקבע כי יפעלו כסדרם ביום הבחירות.

5. על פי החלטת ועדת הבחירות גם לעובדים העובדים בסוגי השירותים הפועלים כסדרם, כמפורט בסעיף 3 לעיל, יש לתת אפשרות להצביע.

האם יש אפשרות שעובד יעבוד ביום הבחירות למרות שאינו שייך לסוגי השירותים שקבעה ועדת הבחירות?

6. החוק אינו אוסר על עבודה ביום הבחירות ככל שהעובד מסכים לכך, אך מעסיק אינו יכול לחייב את העובד לעבוד.

7. עובדים שהתבקשו על ידי מעסיקיהם לעבוד ביום הבחירות והסכימו לעבוד, למרות שאינם משתייכים לסוגי השירותים המפורטים בסעיף 3 לעיל, רשאים לעשות כן.

מהו השכר המגיע לעובדים שאינם עובדים בבחירות:

8. סעיף 136 לחוק הבחירות קובע את הזכות לשכר של עובד שלא עבד ביום הבחירות.

9. עובד שעובד שעבד אצל מעביד לפחות 14 ימים רצופים סמוך ליום הבחירות, וכן עובד שעבד בעבודות יזומות אצל אחד המוסדות הציבוריים לפחות 14 ימים מתוך החודשיים שלפני יום הבחירות, ישלם לו המעביד את השכר שהעובד היה משתכר אצלו ביום הבחירות אילולא היה בשבתון.

מהו השכר המגיע לעובדים שעובדים ביום הבחירות:

10. החוק לא קובע מהו גובה התשלום לו זכאי עובד שעבד ביום בחירות.

11. בהנחיות משרד התמ”ת מיום 31.12.2012 בנוגע ליום הבחירות לכנסת, צויין, שלמרות שהחוק אינו מתייחס לסוגיית שכר לעובדים שעובדים ביום הבחירות, השתרש נוהג בין הארגונים (הסתדרות ומעסיקים), לפיהם משלמים המעסיקים שכר בשיעור % 200 או לחילופין שכר רגיל ובנוסף שעות חופשה חלף שעות העבודה בפועל ביום הבחירות.

12. פרשנות שניתנה בעבר על ידי יו”ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת וכן פסיקה של בית הדין האזורי לעבודה קבעה גם היא שיש לשלם שכר כאמור בסעיף 11 לעיל.

מהן שעות השבתון

13. החוק לא מגדיר את שעות השבתון. אולם בחוק הבחירות נקבע ששעות ההצבעה הן מ- 07:00 – 22:00. בהנחיות משרד התמ”ת מיום 31.12.2012 נקבע שניתן לומר כי זמן השבתון הוא זמן ההצבעה.

*** אין אמור לעיל כדי להוות יעוץ משפטי***

 

השארת תגובה