חוזר בעניין הוצאת עובדים לחופשה ללא תשלום בעקבות משבר הקורונה 11.3.3030

עובד שמסכים לצאת לחל”ת :

אלו תנאים שנקבעו לקבלת דמי אבטלה של עובד הנמצא בחל”ת:
היציאה לחל”ת לא היתה מרצונו של העובד אלא לבקשת המעסיק.
תקופת החל”ת עולה על 30 ימים.
כעיקרון נדרש שבמועד היציאה לחל”ת לא יעמדו לזכות העובד ימי חופשה לא מנוצלים. אבל בעקבות משבר הקורונה הוחלט שעובד שיוצא לחל”ת עקב משבר הקורונה לא חייב לנצל את ימי החופשה העומדים לרשותו לפני היציאה לחל”ת.
העובד לא קיבל תחליף שכר בתקופה זו.

 1. חופשה ללא תשלום (להלן – חל”ת) היא חופשה שבה העובד לא זכאי לתשלומים כלשהם מהמעסיק ומצד שני לא מתנתקים יחסי העבודה בין הצדדים.

2. לא ניתן לכפות על עובד לצאת לחל”ת ביוזמת המעסיק ועל העובד להסכים לכך.

עובד שמסכים לצאת לחל”ת :

 1.  אלו תנאים שנקבעו לקבלת דמי אבטלה של עובד הנמצא בחל”ת:
 • היציאה לחל”ת לא היתה מרצונו של העובד אלא לבקשת המעסיק.  
 • תקופת החל”ת עולה על 30 ימים.
 • כעיקרון נדרש שבמועד היציאה לחל”ת לא יעמדו לזכות העובד ימי חופשה לא מנוצלים. אבל בעקבות משבר הקורונה הוחלט שעובד שיוצא לחל”ת עקב משבר הקורונה לא חייב לנצל את ימי החופשה העומדים לרשותו לפני היציאה לחל”ת.
 • העובד לא קיבל תחליף שכר בתקופה זו.

2. כאשר עובד מסכים לצאת לחל”ת, על המעסיק למסור לו מכתב אישור יציאה לחל”ת.

3. עובד בחל”ת, אשר השלים את תקופת האכשרה לקבלת דמי אבטלה, בהתאם לקבוע בחוק, זכאי לקבלת דמי אבטלה ללא תקופת המתנה, בתנאי שהתקיימו התנאים המפורטים לעיל.

4. בחודשיים הראשונים שבהם העובד לא קיבל תשלום מהמעסיק על המעסיק לשלם בגין העובד את דמי הביטוח הלאומי כאשר לאחר שובו של העובד לעבודה המעסיק יכול לקזז את דמי הביטוח הלאומי ששילם עבור העובד מהעובד.

 

תנאי הזכאות לקבלת דמי אבטלה בתקופת החל”ת:

 1. תנאי ראשון- כדי להיות זכאי לדמי אבטלה על העובד להיות תושב ישראל או תושב ארעי.
 2. תנאי שני- גיל הזכאות לקבלת דמי אבטלה הוא בין גיל 20 לגיל 67 למעט מקרים חריגים בהם העובד יכול להיות זכאי לדמי אבטלה לפני גיל 20 (בהתאם לקבוע בחוק).
 3. תנאי שלישי – השלמת תקופת אכשרה של 12 חודשי עבודה כשכיר לפחות מתוך 18 החודשים האחרונים לפני שנרשם בשירות התעסוקה (אין חובה שהחודשים יהיו חודשי עבודה מלאים).

 

מי לא זכאי לדמי אבטלה בשל היציאה לחל”ת:

עובד עצמאי, בעל שליטה בחברת מעטים (גם אם הוא עובד בה כשכיר), חבר קיבוץ וחבר מושב שיתופי (אלא אם הם עובדים כשכירים מחוץ למשק או אם הם מועסקים ע”י הקיבוץ כשכירים).

 

האם יש צורך בתקופת המתנה על מנת לקבל את דמי האבטלה:

מאחר שמדובר במשבר לאומי והחל”ת הוא ביוזמת המעסיק אין תקופת צינון או המתנה. יחד עם זאת, על העובד להיות בחל”ת 30 ימים לפחות.

 

הפעולות שעל עובד בחל”ת לבצע על מנת לקבל דמי אבטלה:

 1. עם יציאת העובד לחל”ת עליו להתייצב בפיזית בלשכת התעסוקה הקרובה לביתו (ככל שהעובד אינו בבידוד) ולהירשם שם. יחד עם זאת, העובד יכול להתחיל את הליך ההתייצבות “ON LINE” באתר שירות התעסוקה. במקרה שכזה עליו להתייצב פיזית בלשכת התעסוקה בתוך 14 ימים, אחרת לא יוכל לקבל עבורם דמי אבטלה.
 2. עובד שלא יכול להתייצב פיזית עקב שהייתו בבידוד עליו לפעול לפי ההנחיות באתר שירות התעסוקה.
 3. האמור לעיל נכון ל- 10.3.2020 ומתבסס על השינויים וההנחיות כפי שפורסמו עד כה.
 4. במידה ומשבר הקורונה יחריף ככל שיצאו הנחיות נוספות בעניין ונעדכן אתכם.  
 5. אנו לרשותכם בסיוע בהכנת מכתבים לעובדים בעניין ולמענה לשאלותיכם.

השארת תגובה