חישוב השכר הקובע לפנסיה – מבטחים

עובדים רבים שעבדו במפעלים החברים בהתאחדות התעשיינים בוטחו בקרן הפנסיה מבטחים הוותיקה כאשר מבטחים הוותיקה חישבה את הפנסיה של אותם העובדים שפרשו לפנסיה לפני אוקטובר 2003 לפי שיטת הממוצעים, שיטה שבית המשפט הגבוה לצדק ובית הדין הארצי לעבודה פסקו כי היא בניגוד לתקנות מבטחים כפי שהיו באותה עת וכי יש לחשב את הפנסיה של אותם העובדים לפי שכרם המבוטח ב- 3 השנים שקדמו לסיום העבודה. 

על אף פסיקת בית המשפט הגבוה לצדק ופסיקת בית הדין הארצי לעבודה לא תיקנה מבטחים הוותיקה את חישובי הפנסיה משיטת הממוצעים לשיטת 3 השנים בטענה, בין היתר, כי מאחר והגישה בעניין עתירה לבית המשפט הגבוה לצדק היא לא צריכה לתקן את החישובים וכמובן שאין היא חייבת לשלם הפרשי פנסיה לאותם הפנסיונרים הזכאים לכך.

מבוטח של מבטחים, אשר עבד במפעל חבר התאחדות התעשיינים שפרש לפנסיה לפני אוקטובר 2003, הגיש תביעה נגד מבטחים בדרישה לשנות את שיטת חישוב הפנסיה לפי שכרו המבוטח ב- 3 השנים שקדמו לפרישתו.

בית הדין האזורי לעבודה את התביעה ופסק כי על מבטחים לתקן את חישוב הפנסיה לשיטת 3 השנים האחרונות ולשלם לתובע הפרשי פנסיה בגין העבר בסכום של כ- 100,000. 

בית הדין האזורי לעבודה דחה את טענת מבטחים כי היא לא יכולה לחשב את הפנסיה לפי שיטת 3 השנים מאחר וחישוב כאמור מצריך בדיקה, בין היתר, של היקף המשרה לאורך כל תקופת הביטוח וכי היא לא שמרה את הנתונים.

עוד פסק בית הדין האזורי לעבודה, באופן תקדימי, כי למרות שהעובד קיבל שכר לפי הסכם אישי, יש להתחשב בחישוב השכר לפנסיה בהעלאות סבירות בשכר ב-3 השנים האחרונות ובמקרה של התובע נקבע כי עליה של 8% בשכר בשלוש השנים האחרונות לעבודה היא עליה סבירה ויש לכלול אותה בחישוב השכר הקובע לפנסיה.

פסק דין זה יש בו כדי לפתוח פתח לפנסיונרים רבים שעבדו במפעלים החברים בהתאחדות התעשיינים שהחלו לקבל פנסיה לפני אוקטובר 2003 והפנסיה שלהם חושבה לפי שיטת הממוצעים להגיש תביעה כנגד מבטחים הוותיקה לבצע חישוב מחדש של הפנסיה שלהם ולשלם להם הפרשים בגין כך (ק”ג 3283/07 חוגי נ’ מבטחים (פס”ד מה- 29.6.11)).

המשרד ייצג את מר חוגי. 

השארת תגובה