טיפים – ענף המסעדנות

ב- 26.3.2018 ניתן בבית הדין הארצי לעבודה פס”ד בהרכב מורחב (עב”ל 44405-10-15 קיס נ’ המוסד לביטוח לאומי ואח’ וע”ע 28480-02-16 ד.ע. יבוא וניהול מסעדנות בע”מ נ’ בודה ואח’) המשנה מקצה לקצה את הפסיקה שחלה עד עתה בכל הנוגע לטיפים שמקבלים מלצרים ועובדים נוספים בענף המסעדנות. בית הדין הארצי לעבודה פסק:

 1. תפיסת התשר כמעשה “וולונטרי” של הסועדים בענף המסעדנות (מסעדות, בתי קפה, פאבים וכו’) אינה עומדת במבחן המציאות.
 2. מתן תשר הוא נוהג מושרש היטב העולה כמעט כדי נורמה משפטית בת תוקף שבה על הסועד לשלם תשר בגובה של 10% לפחות מעלות הארוחה.
 3. התשר ניתן עבור כל שרשרת השירות, החל מטיב האוכל, אופן הגשתו, אווירת המסעדה, אופייה וכו’ כאשר שרשרת השירות כוללת חוליות רבות: המלצרים, הברמנים, עובדי המטבח ועוד (להלן – עובדי שרשרת השירות).
 4. עובדי שרשרת השירות מועסקים במסעדה במטרה לשרת את הסועדים ובגין עבודתם משולם להם שכרם ותשר שניתן הוא עבור עבודתם הרגילה במסעדה ולא בגין שירות הראוי לתמורה מיוחדת.
 5. המסעדה היא זו שבפועל מסדירה את אופן חלוקת התשר בין עובדי שרשרת השירות.
 6. אין כל הצדקה לבצע הבחנה בין תשר שעובר דרך קופת המסעדה / נרשם בספרי המסעדה לתשר שלא עבר בקופת המסעדה / נרשם בספרי המסעדה.

לאור האמור לעיל, ככול שלא תהייה אחרת חקיקה בעניין עד 31.12.2018, החל מה- 1.1.2019:

 1. כל תשר כספי ייחשב כהכנסה השייכת למסעדה וכל הכנסה של עובדי השירות מהתשר היא הכנסה הנובעת מעבודתם במסעדה, בין אם כספי התשר עברו בקופת / ספרי המסעדה ובין אין אם לאו.
 2. יש לראות בכספי התשר כתשלום שמשלם המעסיק לעובדי השירות על כל המשתמע מכך, למשל לעניין הפרשות לפנסיה, פיצויי פיטורים, הודעה מוקדמת וכו’.
 3. בהעדר קביעה אחרת בהסכם העבודה ו/או בהודעה על תנאי העבודה, ברירת המחדל היא שהמעסיק רשאי לעשות שימוש בכספי התשר רק לצורך תשלום שכר העבודה של עובדי שרשרת השירות.
 4. המעסיק, כמי שקובע את תנאי העסקה, רשאי, בכפוף לדין, להגיע להסכמה בכתב (הסכם עבודה ו/או הודעה על תנאי עבודה) עם עובדי שרשרת השירות שהוא רשאי להשתמש בכספי התשר, העולים על שכר המינימום או על שכר בשיעור גבוה יותר שהוסכם עליו, לצורך תשלום תשלומי החובה החלים עליו, כגון: חלק המעסיק, בדמי הביטוח הלאומי, חלק המעסיק להפרשות לפנסיה וכו’.
 5. יודגש, כי בכל מקרה יש לשלם לעובדי שרשרת השירות שכר שלא יפחת משכר המינימום.

האמור לעיל חל על תשלום תשר לעובדי שרשרת השירות בענף המסעדנות בלבד.

השארת תגובה