עובדים סטטוטוריים – תנאי סף

“רצוי שמשרד הפנים ינחה את הרשויות המקומיות באופן ספציפי יותר ובאופן מעורפל פחות, מה הניסיון הנדרש מכל אחד מבעלי התפקידים הסטטוטוריים. המצב שבו משרד הפנים הוציא מכתב אחד המתייחס לכלל התפקידים, והרשויות המקומיות מעתיקות אותו למכרזים שהן מפרסמות, אינו רצוי” (צ”ו 1312-10 גסאן פואז סאלח נ’ מועצה מקומית משהד ואח’ (פס”ד מה- 20.6.11)).

השארת תגובה