עקב הסיכון לחיי אדם יש ליתן צו מניעה כנגד שביתת המצילים

עקב הסיכון לחיי אדם הכרוך בשביתת המצילים באשר בדיני נפשות עסקינן יש לאסור שביתה או עיצומים של המצילים בחופי הרחצה (ס”ק 14/08 מרכז השלטון המקומי בישראל נ’ הסתדרות העובדים הכללית החדשה – הסתדרות המעו”ף (ההחלטה מה- 15.8.08)).

 

המשרד ייצג את מרכז השלטון המקומי בישראל (ע.ר.) – ארגון המעבידים של העיריות והמועצות המקומיות

השארת תגובה