פיטורי חונך לתלמיד בודד

לאור העובדה שבהסכם הקיבוצי החל על עובדי הרשויות המקומיות קיימות הוראות מיוחדת בעניין העסקת החונכות במערכת החינוך,  

הוראות הקובעות כי שליטה בעצם העסקת החונכות, להבדיל תנאי ההעסקה, מסורה רק הרשות המקומית רשאית הרשות המקומית לסיים את עבודתן של החונכות ללא קבלת הסכמת ההסתדרות לכך (ס”ק 19598-01-12 ההסתדרות נ’ עיריית קרית גת (פס”ד המ- 29.1.12)).

השארת תגובה