צו הרחבה בעניין קיצור שבוע העבודה במשק

ביום 19.3.18 פורסם ברשומות (י.פ. 7732) צו הרחבה לקיצור שבוע העבודה במשק הקובע שהחל מה- 1.4.2018:

 • שבוע העבודה המקסימלי של עובדים שחוק שעות עבודה ומנוחה חל עליהם יעמוד על 42 שעות שבועיות.
 • קיצור שבוע העבודה יבוצע על ידי הפחתת הזמן ביום מוגדר וקבוע במהלך שבוע העבודה.
 • היום המקוצר יקבע בהתאם לצרכי העבודה, למקובל במקום העבודה וככל הניתן בהתחשב בצורכי העובדים.
 • כאשר צורכי העבודה מחייבים זאת, המעסיק רשאי לשנות את היום שנקבע כיום המקוצר בשבוע ובלבד שיתן לעובדים יום מקוצר אחר באותו השבוע, ככל הניתן בהתחשב בצורכי העובדים.
 • עובד שיידרש לעבוד שעות נוספות ביום המקוצר, השעות הנוספות יחושבו החל מתום יום העבודה המקוצר.
 • השכר לשעה יחושב על בסיס השכר החודשי מחולק ב- 182.
 • מעסיקים שצברו לעובדים זכויות כגון: חופשה ומחלה על בסיס “שעות עבודה” יתאימו את הצבירה לשיעור הצמצום בשבוע העבודה

לאור האמור בצו הנ”ל, מעסיקים ששבוע העבודה אצלם הוא בן 43 שעות שבועיות יחול החל מה- 1.4.2018 האמור להלן:

 • מבנה שבוע העבודה של עובדים המועסקים 5 ימים יהיה 4 ימים בשבוע 8 שעות  ו- 36 דקות ביום (לא כולל הפסקה) ויום אחד בשבוע 7 שעות ו- 36 דקות (לא כולל הפסקה).
 • עובדים המועסקים 6 ימים בשבוע (בימים א’ – ו’) יום עבודה אחד יקוצר בחצי שעה.
 • החל ממשכורת אפריל 2018 ואילך לעובדים שערך השעה שלהם חושב על בסיס 43 שעות שבועיות (186 שעות חודשיות) יש לחשב את ערך השעה לפי 182 שעות חודשיות.
 • מעסיק שצבר וציין בתלושי השכר בשעות את צבירת המחלה והחופשה לפי בסיס של 43 שעות שבועיות צריך להתאים ממשכורת אפריל 2018 את הצבירות שעמדו לעובדים במשכורת מרץ 2018 לבסיס של 42 שעות שבועיות.
 • למשל, אם לעובד היו 200 שעות חופשה במשכורת מרץ 2018 שהבסיס לחישובם היה לפי 43 שעות שבועיות, הרי שמה- 1.4.2018 יש להתאים את הצבירה הנ”ל לבסיס של 42 שעות שבועיות, קרי לזכות העובד יעמדו 195.35 שעות נכון ל- 1.4.2018.
 • עובד שיעבוד ביום הקצר יותר מהתקן של אותו היום זכאי, בגין אותו היום, לגמול שעות נוספות החל מתום שעות התקן.

למשל אם התקן של היום הקצר של אותו עובד הוא 7 שעות ו- 36 דקות הוא יהיה זכאי לגמול שעות נוספות מתום 7 שעות ו- 36 דקות.

לאור האמור בצו הנ”ל, על מעסיקים שחלים עליהם הוראות חוקת עבודה לעובדי הרשויות המקומיות, יחול החל מה- 1.4.2018 האמור להלן:

 • עובדים ששבוע העבודה שלהם הוא בן 42.5 שעות, תופחת חצי שעה משבוע העבודה ושבוע העבודה שלהם יהיה 42 שעות שבועיות.
 • עובדים המועסקים 5 ימים בשבוע (בימים א’ – ה’) יעבדו 4 ימים בשבוע 8.5 שעות ביום ויום אחד בשבוע 8 שעות.
 • עובדים המועסקים 6 ימים בשבוע (בימים א’ – ו’) יום עבודה אחד יקוצר בחצי שעה.
 • החל ממשכורת אפריל 2018 עובדים שערך השעה שלהם חושב על בסיס 42.5 שעות שבועיות (184 שעות חודשיות) יש לחשב את ערך השעה לפי 182 שעות.
 • מעסיק שצבר וציין בתלושי השכר בשעות את צבירת המחלה והחופשה לפי בסיס של 42.5 שעות שבועיות צריך להתאים ממשכורת אפריל 2018 את הצבירות שעמדו לעובדים בסוף מרץ 2018 לבסיס של 42 שעות שבועיות.
 • למשל, אם לעובד יש 200 שעות חופשה במשכורת מרץ 2018 שהבסיס לחישובם היה לפי 42.5 שעות שבועיות, הרי שמה- 1.4.2018 יש להתאים את הצבירה הנ”ל לבסיס של 42 שעות שבועיות, קרי נכון ל- 1.4.20108 לזכות העובד יעמדו 197.65 שעות.
 • עובד שיעבוד ביום הקצר יותר מהתקן של אותו היום זכאי, בגין אותו היום, לגמול שעות נוספות החל מתום שעות התקן.
 • למשל אם התקן של היום הקצר של אותו עובד הוא 8 שעות הרי שמתום השעה ה- 8 ואילך (במקום מתום 8.5 שעות כיום) הוא יהיה זכאי לגמול שעות נוספות.

השארת תגובה