רבני שכונות – גיל פרישה

“אנו קובעים כי גיל הפרישה המחייב לגבי רבני שכונות הוא גיל הפרישה הקבוע בחוק הגמלאות ובחוק גיל פרישה (כיום גיל 67).

 

מי מבין רבני השכונות שטרם הגיע לגיל 67 במועד מתן פסק הדין ויתרת השירות שלו עד גיל זה עולה על שישה חודשים, יפרוש בגיל 67. מי מבין רבני השכונות שהגיע לגיל 67 במועד מתן פסק דין זה או שיתרת השירות שלו עד גיל זה נמוכה משישה חודשים, יפרוש תוך 6 חודשים מיום מתן פסק הדין (ס”ק 56/09 הסתדרות המעו”ף – ההסתדרות הכללית החדשה נ’ חבר המועצות הדתיות ואח’ (פס”ד מה- 4.4.12)).

השארת תגובה