תוספת מקומית המותנית בתנאי

בהתאם להסכם מרץ 99 עובד שקיבל תוספת מקומית המותנית לא זכאי להמשיך ולקבל את אותה התוספת אם התנאי חדל להתקיים.

אין בהוראות חוק יסודות התקציב כדי למנוע מרשות מקומית להפסיק לשלם מיוזמתה תשלומים חורגים (עב’ (ת”א) 8883/05 איתן בן שושן נ’ עירית יהוד מונוסון (פס”ד מה- 27.11.07)) (הערעור על פס”ד נמחק)

המשרד ייצג את עיריית יהוד – מונוסון

השארת תגובה