תיקון חוק שעות עבודה ומנוחה והיתר כללי להעסקת עובדים בשעות נוספות

חוק שעות עבודה ומנוחה (תיקון מס’ 17), התשנ”ח – 2018 – התיקון קובע, בין היתר,  שבמקום עבודה שבו עובדים במשמרות מותר להעסיק עובד בעבודת לילה (עבודה ששעתיים מתוכה הם בין השעות 22:00 – 06:00) לא יותר משבוע אחד בתוך שבועיים במקום לא יותר משבוע אחד בתוך 3 שבועות (ס.ח. 2705 13.3.18)

היתר כללי להעסקת עובדים בשעות נוספות – ניתן היתר כללי להעסקת עובדים עד 12 שעות ביום כאשר בשבוע עבודה לא יועסק עובד מעל 16 שעות נוספות.

עובד המועסק בעבודת לילה אורך שבוע העבודה שלו לא יעלה על 58 שעות, כולל שעות נוספות.

ההיתר הנ”ל מחליף את ההיתרים הכללים להעסקת עובדים בשעות נוספות מה- 17.12.73 ומה- 30.5.89 (י.פ. 7732 מה- 19.3.18).

השארת תגובה