תקנון למניעת הטרדה מינית

על המעסיק לתלות עותקים מהתקנון למניעת הטרדה מינית כך שכלל העובדים יחשפו לו. יצוין, כי פרקטיקה מקובלת וראויה היא לצרף את התקנון ודף מידע בעניין לתלושי השכר של העובדים (ס”ע 2926-08 פלונית נ’ אגד (פס”ד מה- 22.6.11)). 

השארת תגובה