שכר המינימום מה- 1.7.2011

החל מה- 1.7.2011 שכר המינימום לחודש יעמוד על 4,100 ₪ לפחות,

החל מה- 1.4.2012 שכר המינימום לחודש יעמוד על  לפחות 4,100 ₪ או 47.5% מהשכר הממוצע במשק, הגבוה מביניהם, החל מה- 1.10.2012 יעמוד שכר המינימום על 4,300 ₪ לפחות (חוק שכר המינימום (העלאת סכומי שכר המינימום – הוראות שעה), התשע”א – 2011).

השארת תגובה