ארכיון של: אפריל 2007

תובענה יצוגית – צד להסכם קיבוצי

אין בכך שמעביד מסויים אימץ הוראות של הסכם קיבוצי שנחתם בין צדדים שלשיים כדי להקים לעובד עילת תביעה יצוגית כנגד הצדדים להסכם הקיבוצי (עב’ (חי’) 2542/06 דניאלי שי נ’ מ. ישראל משרד החינוך  ואח’ (פס”ד מה- 1.4.07)). המשרד ייצג את מרכז השלטון המקומי בישראל (ע.ר.)- ארגון המעבידים של העיריות והמועצות המקומיות