ארכיון של: מאי 2007

סקירת פסיקה – מרץ אפריל 2007

בית המשפט העליון פסק:  משמעת – הטרדה מינית – הטרדה מינית ביסודה היא מעשה בעל אופי מיני, בין במעשה פיסי ובין התבטאות או התייחסות, המופנה לאחר בעל כורחו, או המבזה ומשפיל אותו כאשר במוקד המעשה עומדת ההתייחסות לזולת כאל אובייקט מיני, וכמושא לניצול מיני לסיפוק יצרו של הפוגע בו מוסט היחס בין המינים מיחס רגשי […]

הסכם המעבר מפנסיה תקציבית לפנסיה צוברת

הסכם המעבר מפנסיה תקציבית לפנסיה צוברת, בדומה להסכם התוספות המקומיות, קובע “צילום” תמונת מצב. לכן, עובד שבמועד הקובע בוטח בפועל בקרן פנסיה צוברת ימשיך להיות מבוטח בקרן פנסיה צוברת גם אם על פי הוראות חוקת העבודה היה אמור להיות מבוטח בפנסיה תקציבית (עס”ק 21/06 הסתדרות המעו”ף ואח’ נ’ עיריית מודיעין ואח’ (פס”ד מה- 13.5.07)) – […]