ארכיון של: נובמבר 2007

סקירת פסיקה – ספטמבר – אוקטובר 2007

בית המשפט העליון פסק:  משמעת – שוחד – לגובה השוחד שלקח עובד ציבור (במקרה זה 300 ₪ – מ.ל.) עשויה להיות השפעה על עוצמת וחומרת העבירה אך לא על הכתם הכבד המכתים את עובד הציבור ואת השירות הציבורי, כתם שקשה להסירו. עבירת משמעת מסוג שוחד מחייבת נקיטת אמצעי משמעת חריפים ודינו של עובד שהורשע בקבלת שוחד […]