ארכיון של: דצמבר 2007

פיטורי ראש לשכת ראש העיר עקב משבר אמון

קיום מחלוקות עובדתית בין ראש העיר ומנהל לשכתו בעניין תשובה שענה מנהל הלשכה לראש העיר יש בהם כדי ללמד כי יחסי האמון ששררו ביניהם עלו על שרטון ממשי (עב’ (ת”א) 11182/06 נתן ארן נ’ עיריית יהוד מונוסון (פס”ד מה- 13.12.07)) (הערעור על פס”ד נמחק) המשרד ייצג את עיריית יהוד – מונוסון

דיון בסכסוכים גדולים

לאור תכלית סעיף 25 לחוק בית הדין לעבודה ביה”ד הארצי לעבודה הוא הערכאה הראויה לדיון בסכסוכים גדולים הדורשים סיום מהיר ויעיל ללא סמכות ערעור (ס”ק 20/07 מדינת ישראל ומרכז השלטון המקומי בישראל נ’ ארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים בסמינרים ובמכללות (פס”ד מה- 4.12.07)). המשרד ייצג את מרכז השלטון המקומי בישראל (ע.ר.) – ארגון המעבידים של העיריות והמועצות המקומיות