ארכיון של: אוגוסט 2008

עקב הסיכון לחיי אדם יש ליתן צו מניעה כנגד שביתת המצילים

עקב הסיכון לחיי אדם הכרוך בשביתת המצילים באשר בדיני נפשות עסקינן יש לאסור שביתה או עיצומים של המצילים בחופי הרחצה (ס”ק 14/08 מרכז השלטון המקומי בישראל נ’ הסתדרות העובדים הכללית החדשה – הסתדרות המעו”ף (ההחלטה מה- 15.8.08)).   המשרד ייצג את מרכז השלטון המקומי בישראל (ע.ר.) – ארגון המעבידים של העיריות והמועצות המקומיות