ארכיון של: ספטמבר 2008

הצמדת שכרם של עובדים בדירוג המשלים

ס”ק (ארצי) 8/06 הסתדרות המעו”ף נ’ מרכז השלטון המקומי ואח’ (פס”ד מה- 25.9.08) בו נקבע כי העובדים ברשויות המקומיות המדורגים בדירוג המשלים (דירוג חינוך נוער והקהילה) ששכרם צמוד לטבלאות השכר של המורים לא זכאים לפיצוי השחיקה החד פעמי שקיבלו המורים מאחר והם צמודים רק לשינויים החלים בטבלאות השכר של המורים. המשרד ייצג את מרכז השלטון […]

עובדי החינוך המשלים לא זכאים לפיצוי החד פעמי שקיבלו המורים

עובדי החינוך המשלים המיוצגים על ידי הסתדרות הכללית לא זכאים לתשלום חד פעמי בשיעור 3.5% מהמשכורת הקובעת ששולם למורים המיוצגים על ידי ארגוני המורים בגין שחיקת שכר המורים לשנים 1999-2005 (ס”ק 8/06 הסתדרות העובדים הכללית החדשה – הסתדרות המעו”ף נ’ מרכז השלטון המקומי ואח’ (פס”ד מה- 25.9.08)).  המשרד ייצג את מרכז השלטון המקומי בישראל (ע.ר.) […]