ארכיון של: אוגוסט 2010

הטרדה מינית – אירוע אחד

” . . . “הצעות חוזרות” בעלות אופי מיני או “התייחסויות חוזרות” בעלות אופי מיני אינן חייבות להתרחש במהלך אירועים נפרדים בזמן ובמקום. אלמנט ה”חזרה” שבהגדרה לא נועד אלא להתגבר על מצב של פליטת פה חד פעמית אשר יכולה להיאמר בהיסח הדעת או אפילו מתוך כוונה. אמירה חד-פעמית בעלת אופי מיני נחשבת בעיני החוק כאירוע […]

הפרשות לקרן פנסיה

דרך המלך היא בחיוב מעסיק שלא הפריש עבור עובדו כספים לקרן פנסיה היא בתשלום הכספים לקרן הפנסיה וכאשר לא ניתן לעשות זאת ישולמו הכספים שלא הפרשו לעובד והכלל הנ”ל יחול גם כאשר מדובר בהפרשות מכוח ההסכם הקיבוצי בענף הבניין לקרן חיסכון עבור עובדים זרים שלא הוקמה (ע”ע 137/08 אילינדז נ’ פרידמן חכשורי חברה להנדסה ובנין […]

תנאי סף – שינוי מדיניות

“לקיום דווקני של תנאי המכרז יש נפקות לא רק ביחס למציעים האחרים שהשתתפו בפועל במכרז, אלא גם ביחס לאותם מציעים פוטנציאליים אשר עשויים היו להשתתף במכרז, אך נרתעו מכך בשל תנאי הסף ואשר היו ניגשים למכרז לו ידעו, כי בזמן אמת, תנקוט הרשות גישה “גמישה” שאינה רואה בתנאי הסף תנאי קטגוריאלי בל יעבור ותאפשר ויתור […]

סקירת פסיקה אוגוסט 2010

בית המשפט העליון פסק: פניה לבג”צ – לא ניתן לבחור שלא להגיש ערעור על פס”ד של ביה”ד האזורי לעבודה לביה”ד הארצי לעבודה ולפנות ישירות לבג”צ גם כאשר יש תיק תלוי ועומד בבג”צ באותו העניין (בג”צ 4496/10 אמיר יהל נ’ ביה”ד הארצי לעבודה ואח’ (פס”ד מה- 2.8.10)).