ארכיון של: ספטמבר 2010

הודעה על שביתה

“אין לראות בעין יפה, פתיחה בשביתה במערכת החינוך, על סיפה של שנת הלימודים, בהודעה באמצעי התקשורת, מבלי שנמסרה קודם לכן הודעה מוקדמת למעסיקים ולגורמים הרלבנטיים, באופן שיוכלו להיערך נכונה (סק”כ 55491-08-10 מדינת ישראל ומרכז השלטון המקומי נ’ ארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים ובמכללות (פס”ד מה- 1.9.10)). 

מכרזים – חוות דעת ממונה

הוספת חוות דעת ממונה בטופס המכרז הפנימי אינה מהווה פגיעה בעקרון השוויון. מדובר בזכות של הממונה שהיא אף חובתו כלפי המעביד לפרוש בפניו את המידע הדרוש להתאמת העובד לתפקיד נשוא המכרז (ע”ע 673/09 עו”ד טלי גלעד נ’ מדינת ישראל (12.9.10)).  

מכרזים – חוות דעת ממונה

הוספת חוות דעת ממונה בטופס המכרז הפנימי אינה מהווה פגיעה בעקרון השוויון. מדובר בזכות של הממונה שהיא אף חובתו כלפי המעביד לפרוש בפניו את המידע הדרוש להתאמת העובד לתפקיד נשוא המכרז (ע”ע 673/09 עו”ד טלי גלעד נ’ מדינת ישראל (12.9.10)).