ארכיון של: ינואר 2011

פיטורים – קבלן / נותן שירותים – השבה וקיזוז

מעביד המעביר את פעילותו לגוף  אחר, מפטר את כל עובדיו ומשלם להם פיצויי פיטורים, חייב לפעול באופן שוויוני כלפי כל עובדיו והדבר נכון גם לגבי מי שהיה במעמד של קבלן / נותן שירותים עצמאי והוכר בדיעבד על ידי בית הדין לעבודה כעובד.

פיטורים חוק שוויון הזדמנויות בעבודה

פיטורי עובד רק בשל הרצון להכניס עובד צעיר יותר בשכר נמוך יותר ועל מנת לרענן את השורות עומדת בניגוד להוראת סעיף 2(א) בחוק שוויון הזדמנויות בעבודה האוסר על מעביד להפלות בין עובדיו מחמת גילם (תל”א 1604/09 פרץ ואח’ נ’ איגוד ערים לשירותי כבאות והצלה בית שמש ואח’ (פס”ד מה- 16.1.11)).

התיישנות – חוק שוויון הזדמנויות בעבודה

עילת התביעה בטענה של אפליה אסורה  בין השכר המשולם לעובדת לשכר המשולם לעובד היא “עילה מתחדשת” הנולדת כל חודש מחדש עם תשלום השכר לגבי אותו החודש (פ”ה (ים) 8143-08-10 נציבות שיוויון הזדמנויות בעבודה נ’ עירית ירושלים (ההחלטה מה- 16.1.11)). 

שכר מינימום – עובד הנדרש על ידי המעביד לעשות שימוש ברכבו הפרטי לצורכי העבודה

כאשר הוסכם בין העובד והמעביד בהסכם העבודה כי העובד יעשה שימוש ברכבו הפרטי לצורכי עבודתו ושכרו כולל את השימוש ברכב, על השכר המוסכם להיות בכל מקרה גבוה משכר המינימום, שכר המגלם בחובו את עלות השימוש ברכב. (ע”ע 633/08 ארז אפרים נ’ גל מעיתון שיווק והפצת עיתונים בע”מ (פס”ד מה- 11.1.11))

תביעה ייצוגית – תובעים פוטנציאלים

אין בכך ניתן לאתר בקלות יחסית את קבוצת התובעים הפוטנציאליים במקום העבודה כדי למנוע את אישורה של תובענה כתביעה ייצוגית וזאת לאור אופייה המיוחד של התובענה הייצוגית במשפט העבודה וכאשר מדובר באוכלוסיית עובדים חלשה הפזורה בכל הארץ (ע”ע 633/08 ארז אפרים נ’ גל מעיתון שיווק והפצת עיתונים בע”מ (פס”ד מה- 11.1.11))