ארכיון של: מאי 2011

סקירת פסיקה – מאי 2011

בית המשפט העליון פסק: שביתה בעניין זכויות גמלאים– ארגון עובדים יכול להכריז על שביתה ולשבות בעניין הנוגע לזכויות הגמלאים במקום העבודה (בג”צ 1181/03 אוניברסיטת בר אילן נ’ ביה”ד הארצי לעבודה ואח’ (פס”ד מה- 28.4.11)).

העסקה בחוזה מיוחד – חוקת העבודה

הצדדים לחוקת העבודה קבעו בסעיף 101.142 לחוקה את הנסיבות בהן תתאפשרנה העסקה של עובד בהסכם מיוחד, להבדיל מהעסקה על פי חוקת העבודה, ואין צורך בקבלת הסכמה נפרדת של נציגות העובדים לכל אחד ואחד מההסכמים הנחתמים עם כל עובד מכוח סעיף זה (תע”א 2360-08 תקוה גואטה נ’ המועצה האזורית גזר (פס”ד מה- 26.5.11)).

מינוי מבקר רשות מקומית – ניגוד עניינים

בנסיבותיה של רשות מקומית קטנה בסדרי הגודל של עיריית בית שאן, לא ניתן לקיים הפרדה ראויה בין מכלול המרכיבים בעבודת המבקר לעבודת הגזבר ולא ניתן למנות למבקר פנים בעירייה את מי שמילא ערב המינוי את תפקיד גזבר העירייה (ס”ע (נצ’) 39599-01-11 רוני מועלם עו”ד ואח’ נ’ עיריית בית שאן ואח’ (פס”ד מה- 18.5.11)).