ארכיון של: נובמבר 2011

הפסקה – גמול שעות נוספות

 אין בכך שמעסיק שילם לעובד שכר עבור הזמן בו יצא להפסקה לפי חוק שעות עבודה ומנוחה, הגם שאינו חייב בכך,  כדי להפוך את זמן ההפסקה כחלק משעות עבודה לעניין תשלום גמול שעות נוספות על פי חוק שעות עבודה ומנוחה (עב’ (ת”א) 12361/09 אייזנשניידר נ’ אלדורדו כח אדם בע”מ ואח’ (פס”ד מה- 21.11.11)). 

סקירת חקיקה ופסיקה – ספטמבר – אוקטובר 2011

צו הרשויות המקומיות (מנהל יחידת הנוער ומועצת תלמידים ונוער) (שיעור ההשתתפות של משרד החינוך בעלות שכר של מנהל יחידת נוער), התשע”ב – 2011 –  ב- 2.10.11 פורסמו התקנות בעניין שיעור השתתפות משרד החינוך בשכרו של מנהל יחידת נוער.