ארכיון של: ינואר 2012

סקירת חקיקה ופסיקה – דצמבר 2011 – ינואר 2012

תזכורת – ב- 1.1.2012 נכנס לתוקפו תיקון מס’ 8 בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כ”א הקובע, בין היתר, איסור, כעיקרון, על קבלת שירותי כ”א, שירותי שמירה ואבטחה ושירותי ניקיון ממי שאין לו רישיון לאספקת השירותים כאשר מי שמפר את איסור הנ”ל עובר עבירה פלילית.