סקירת חקיקה ופסיקה – מרץ 2015

חוק שכר המינימום – החל מה- 1.4.15 שכר המינימום לחודש הוא 4,650 ₪ וסכום הבסיסי כהגדרתו בסעיף 3(ב)(5) לחוק שכר המינימום הוא 4,333.43 ₪ (י.פ. 26.3.15).

בית הדין הארצי לעבודה פסק:

1. שעות נוספות – הוכחה “חובת ההוכחה המוטלת על תובע גמול שעות נוספות היא מינימלית, ודי  בתצהיר התומך בתביעה, או לגבי מי שאינו מיוצג, די בכתב תביעה, ובלבד שיכתבו במסמכים אלה מהן, שעות העבודה הנתבעות על ידו.” (ע”ע 15546-05-11 שמעון בוסקילה נ’ נתיבי מעיין אביב בע”מ (פס”ד מה- 24.2.15)).

2. כוננות – שעות נוספות – חופשה שנתית – “נכונות העובד, בעת עשותו לעצמו מחוץ למקום העבודה, להיקרא לעבודה למקום העבודה, מעבר לשעות העבודה הרגילות, ולעבוד שעות נוספות – פשיטה, שאינה יכולה להיחשב לעבודה רגילה במקום העבודה בשעות העבודה הרגילות.

משום כך, גם התשלום בגין תוספת מיוחדת זו, תוספת הכוננות, אינו יכול להיחשב ל”שכר רגיל” לעניין גמול שעות נוספות שנעבדו במקום העבודה . . .”

” . . . לאור האמור לעיל, תוספת הכוננות, על פי טיבה, גם אינה יכולה להיחשב ל”שכר עבודה … בעד שעות העבודה הרגילות” ומשום כך אין להכלילה בחישוב דמי חופשה ופדיונם. (עס”ק  26965-12-12 מדינת ישראל ואח’ נ’ ההסתדרות הכללית החדשה (פס”ד מה- 25.2.15)).

3. נכות – קרן פנסיה – תקופת אכשרה – לעניין תקופת ההכשרה יש לפרש את ההוראה בתקנון האחיד “כך שתחילתה של המחלה הוא המועד שבו היא החלה לתת את ביטויה במבוטח אפילו טרם אובחנה ככזו” ולא מהמועד שבו העמית ידע על אותה המחלה ” (ע”ע 28489-06-12 סוהייל אבו נסאר נ’ מנורה מבטחים פנסיה בע”מ (פס”ד מה- 1.3.15)).

4. צו ההרחבה בענפי היבוא, יצוא, מסחר בסיטונאות ושירותים – תחולה – “הכותרת של צו ההרחבה אין לה כל משמעות או נפקות, ומה שקובע הוא גופם של הדברים, כפי שהם מופיעים במבוא לצו ההרחבה, . . .”

“את סעיף היקף התחולה בצו ההרחבה יש לפרש כחל בענפי היבוא, בענפי היצוא, בענפי המסחר בסיטונות ובענף השירותים ללא כל קשר וזיקה למסחר בסיטונות.  . . . לא מצאנו לפרש את סעיף היקף התחולה בצו ההרחבה בשונה מסעיף היקף התחולה בהסכם הקיבוצי, שלגבי פירושו אין צל צילו של ספק. אומד דעתם של הצדדים היה אחד, ואין בסיס לפרש את הדברים אחרת” (ע”ע 2580-03-11 דורון נגר נ’ ליטוס מחשבים בע”מ (פס”ד מה- 1.3.15)).

5. פנסיה תקציבית – התפטרות – ” . . . שגם אם ניתן לראות  התפטרות כפיטורים לעניין הזכאות לגמלאות, הדבר לא יצור זכאות לגמלאות ללא הוראת חוק מפורשת או הוראה הסכמית הקובעות זאת” (ע”ע 56579-02-12 גרומן איריס נ’ חברת החשמל לישראל בע”מ (פס”ד מה- 3.3.15)).

בתי הדין האזורים לעבודה פסקו:

1. זימון לשימוע – פגיעה בפרטיות – זימון עובד לשימוע באמצעות משלוח הזימון במייל לעובד אחר על מנת שאותו עובד יעביר לעובד המוזמן לשימוע את הזימון לשימוע מקים אפשרות לפגיעה בפרטיות העובד המוזמן לשימוע. (סע”ש (ת”א) 56290-12-12 אבי רזפורקר נ’ אליזבט בוכניק מור (פס”ד מה- 15.1.15)).

 

2. ישיבה בעבודה – ישיבה בהפסקה – אין לקבל את הטענה שדי בכך שיש ספסלים וכיסאות מחוץ למקום העבודה שיכולים לשמש את העובדים לישיבה בזמן ההפסקה כדי לפטור את המעסיק מהצבת כיסאות לשימוש העובדים בעת הפסקה בתוך מקום העבודה. על המעסיק לעצב ולתכנן את מקום העבודה ולהציב כיסאות בתוך מקום העבודה כך שיתפשר לעובדים לשבת בהפסקה בתוך מקום העבודה (סע”ש (ב”ש) 19030-11-13 ויקטוריה מקסימוב נ’ תמנון טקסטיל בע”מ (פס”ד מה- 11.2.15)).

*** אין באמור לעיל כדי להוות יעוץ משפטי ***

השארת תגובה