סקירת פסיקה – מאי 2015

בית הדין הארצי לעבודה פסק:

1. לשון הרע – “בתביעת לשון הרע שעילתה נוצרה במסגרת יחסי עבודה, יש להוסיף לתמהיל האיזונים האמורים גם את המאפיינים הייחודיים של יחסים מסוג זה. בהקשר זה יש להתחשב בכך שמקום עבודה הוא מקום בו העובדים שוהים שעות רבות מדי יום, ויש חשיבות לאפשר בו שיח פתוח, גלוי ויום-יומי. בנוסף, יחסי עובד-מעסיק טומנים בחובם באופן אינהרנטי את הצורך לאפשר לממונה להעיר לכפופים לו, לחוות דעה על עבודתם ולהעביר להם אינפורמציה רלוונטית, מבלי שיתלווה לכך חשש מפני תביעות לשון הרע”

לשון הרע – כתב תביעה – ” . . . מרכיב “לשון הרע” דורש פירוט מספיק לאמירה המהווה את עילת התביעה, גם אם הדברים לא נכתבים בכתב התביעה כציטוט ישיר. מרכיב ה”פרסום” דורש פירוט של זהות המפרסם, זהות הנמען או הנמענים של הפרסום, המועד בו נאמרו הדברים והנסיבות בהן נאמרו. בהקשרים מסוימים יידרשו גם פרטים נוספים, דוגמת העובדות אשר מקימות את אחריות הנתבע (למשל כאשר תאגיד נתבע בגין אמירה של מי מעובדיו), המקום והמסגרת בהם הדברים נאמרו, או זהות האנשים שמהם התובע שמע על הפרסום מושא התביעה. עוד נקבע כי ככל שאין בידי התובע את המידע המלא לגבי הפרסום שבגינו הוא תובע – עליו להבהיר כי פירט את כל הידוע לו וכי אין בידיו מידע נוסף, ובית הדין ישקול האם הפירוט הקיים מספיק כדי לבסס עילת תביעה” (ע”ע 26198-07-13 ד”ר סיגל שוורץ נ’ ד”ר אמיר אברמוביץ ואח’ (פס”ד מה- 30.4.15)).

 

2. עבודת לילה – עובד שעתי – “מכוח חוק שעות עבודה אין המערער, כעובד שעתי, זכאי לתוספת לשכרו בגין עבודה בלילה. “התוספת” היחידה מכוח החוק היא הזכאות לכך שגמול עבור עבודה בשעות נוספות יחושב החל מהשעה השמינית ואילך” (ע”ע 44382-04-13 יוסף מנצור נ’ גז חיש בע”מ (פס”ד מה- 4.5.15)).

*** אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי***

השארת תגובה