ארכיון של: אפריל 2015

סקירת פסיקה – אפריל 2015

בית הדין הארצי לעבודה פסק: 1. כוננות – חוקת העבודה לעובדי הרשויות המקומיות – תקשי”ר – “אין בידינו לקבל את עמדת המדינה שלפיה יש להחיל את הוראות התקשי”ר בעניין כוננות ותשלום בעד קריאות פתע על עובדי הרשויות המקומיות. מדובר בהסדרים דומים אך לא זהים. אין לקבל גם את טענת המדינה כי קיים חסר בהסדר על […]