ארכיון של: יולי 2015

סקירת פסיקה – יולי 2015

בית המשפט העליון פסק: משמעת – “לעניין העונש כי נראה שבדין קבע בית המשפט המחוזי שבנסיבות היה מקום לפיטורי  המבקשת לאלתר. לפי קביעותיהן העובדתיות של הערכאות הקודמות, במשך חודשים ארוכים המבקשת הגיעה למשרד ו”העבירה כרטיס”, אולם בפועל לא עשתה דבר; בנוסף לכך סירבה לקבל את מרותם של הממונים עליה וסירבה לדבר עמם; וזאת אף אם […]

סקירת פסיקה – יוני 2015

בית הדין הארצי לעבודה פסק: 1. עילת שביתה – פירוט – “עילת השביתה הנוספת הייתה “התנהגות בחוסר תום לב ובדרך שאינה מקובלת ביחסי עבודה בכלל וביחסי עבודה קיבוציים – בפרט”.  . . . מן הראוי שבהודעה על סכסוך עבודה יינתן פירוט קונקרטי לעילה זו, דהיינו יש להצביע על פעולות קונקרטיות של המעסיק שבהן, על פי […]