ארכיון של: ספטמבר 2015

סקירת פסיקה – ספטמבר 2015

בית המשפט העליון פסק: תובענה ייצוגית – הסכם קיבוצי – ארגון עובדים – “הסכם קיבוצי שלא נאכף על-ידי ארגון העובדים אינו יכול להיחשב הסכם “המסדיר את תנאי עבודתו” של העובד. רק הסכם קיבוצי שבפועל נעשית אכיפה ופיקוח על יישומו ייחשב הסכם “המסדיר” את תנאי העבודה של העובד”

סקירת פסיקה – אוגוסט 2015

בית הדין הארצי לעבודה פסק: 1. עובד זר – קרן פנסיה – “בהעדר קרן פנסיה אליה ניתן לבצע הפרשות בגין המבקש, שהוא אזרח סודני, המבקש מקלט במדינת ישראל. במצב דברים דומה, ובהתייחס לטענות דומות שהעלו לפנינו הצדדים בעניינים אחרים, כבר פסקנו בעבר, כי כל עוד לא מתאפשר למעסיק לבצע את חובתו ולהפריש בגין עובדו את […]