ארכיון של: אוקטובר 2015

סקירת פסיקה – אוקטובר 2015

בית המשפט העליון פסק: 1. שכר קובע בקרן פנסיה וותיקה – הסכם הרציפות – על קרן פנסיה וותיקה לחשב, את הפנסיה שעליה לשלם, לעובד, שהיה מבוטח אצלה ועבר לעבוד במדינה במסלול פנסיה תקציבית ויש לגביו הסכם רציפות, אשר פרש מהמדינה לפנסיה תקציבית מאוקטובר 2003 ואילך על פי התקנון האחיד, כאשר השכר הקובע הוא השכר שקיבל […]