ארכיון של: אוגוסט 2016

סקירת חקיקה ופסיקה – יולי 2016

חוק עבודת נשים (תיקון מס’ 54) התשע”ו – 2016 – התיקון קובע, בין היתר, שעובד רשאי להיעדר מהעבודה עד 5 ימים ממיום הלידה של בת זוגו כאשר 3 הימים הראשונים הם על חשבון ימי החופשה ושני הימים הנוספים הם על חשבון ימי מחלה (ס.ח. 2560 מה- 5.7.16). צו העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי […]

סקירת חקיקה ופסיקה – יוני 2016

שכר מינימום – החל מה- 1.7.16 שכר המינימום החודשי לעובד בוגר יעמוד על 4,825 ₪. צו הרחבה בעניין הגדלת ההפרשות לביטוח פנסיוני במשק – ב- 23.5.16 חתם שר הכלכלה והתעשייה על צו המרחיב את הוראות ההסכם הקיבוצי שנחתם ב- 3.4.16 בין ההסתדרות ונשיאות הארגונים העסקיים בעניין הגדלת ההפרשות לביטוח פנסיוני במשק על כל העובדים והמעסיקים. […]

סקירת פסיקה וחקיקה – אפריל מאי 2016

תקנות שירות המדינה (גמלאות) (המועד להגשת ערעור), תשע”ו-2016 – המועד להגשת ערעור על החלטה או החלטת ביניים של הממונה או של נציב שירות המדינה הוא שנים עשר חודשים מהיום שבו הגיעה ההחלטה לידיעת המערער (ק.ת. 7648 מה- 18.4.16) בית המשפט העליון פסק: חוק גיל פרישה – בית המשפט העליון דחה עתירה לביטול סעיף 4 בחוק […]