ארכיון של: ינואר 2017

סקירת חקיקה ופסיקה – דצמבר 2016

שכר המינימום – החל מה- 1.1.2017 שכר המינימום החודשי יעמוד על 5,000 ₪ (י.פ. 7402 מה- 18.12.16). חופשה שנתית – החל מה- 1.1.207 בחמש שנות העבודה הראשונות, עובד המועסק 5 ימים בשבוע זכאי ל- 12 ימי חופשה שהם ימי עבודה ועובד המועסק 6 ימים בשבוע זכאי ל- 14 ימי חופשה שהם ימי עבודה. הפרשה לפנסיה […]