ארכיון של: מרץ 2017

שעון נוכחות ביומטרי מבוסס מאגר

אסור למעסיק לחייב עובד למסור טביעת אצבע לצורך רישום נוכחות בשעון נוכחות ביומטרי מבוסס מאגר (עס”ק 7541-04-14 ההסתדרות ואח’ נ’ עיריית קלנסווה ואח’ (פס”ד מה- 15.3.17)). המשרד ייצג את מרכז השלטון המקומי בישראל

בדיקות רפואיות למצילים

מצילים מעיריית הרצליה ונתניה הגישו לבית הדין לעבודה בקשה שלא לעבור בדיקות רפואיות טרם פתיחת עונת הרחצה למרות שהבקשה נוגדת את הקבוע בהסכם הקיבוצי של המצילים מספטמבר 2016. בית הדין לעבודה דחה את הבקשה תוך שהוא מציין, שמאחר שמדובר במצילים דרישה לעבור בדיקות רפואיות תקופתיות היא לא בלתי סבירה וזאת במיוחד כאשר הדבר נקבע בהסכם […]

סקירת פסיקה – פברואר 2017

בית הדין הארצי לעבודה פסק:    1.      ניכוי משכר – עובדים זרים –  “משילובם של סעיף 25(א)(1) לחוק הגנת השכר ביחד עם חוק עובדים זרים . . .  ניתן איפוא לקבוע כי “בזמן אמת” רשאי מעסיק במהלך תקופת ההעסקה לנכות משכר עובדו הזר עד תקרת הסכומים הנקובים בתקנות, בכפוף לתנאים שנקבעו בענין זילברמינץ. למען הבהירות והשקיפות […]