ארכיון של: פברואר 2018

סקירת פסיקה – ינואר 2018

בית המשפט העליון פסק: 1. הבאת ראיות לסתור החלטה של וועדה של המל”ל – ” . . . החלטה הדוחה בקשה להביא ראיות לסתור מהווה הלכה למעשה החלטה הדוחה בקשה למנות מומחה רפואי מטעם בית המשפט. מדובר אפוא בהחלטה בעלת השלכה משמעותית על ניהול ההליך  . . . משכך, על דרך הכלל, יש להכריע בבקשת […]