ארכיון של: אפריל 2019

סקירת חקיקה ופסיקה – מרץ 2019

תקנות יסודות התקציב (שיפוט משמעתי)(תיקון), התשע”ט – 2019 –  התיקון שיכנס לתוקף ב- 3.9.19 מרחיב, בין היתר, את תחולת הדין המשמעתי לפי חוק יסודות התקציב גם על עובדי גופים נתמכים, מרחיב את העונשים  שניתן להטיל הענישה ואפשרויות ההשעיה. (ק.ת. 8186 מה- 6.3.19).   בית המשפט העליון פסק: הטרדה מינית – התפטרות – פיצויי פיטורים – ” . . . ההטרדה […]