ארכיון של: יוני 2019

סקירת פסיקה – מאי 2019

בית המשפט העליון פסק: תביעה ייצוגית – ארגון עובדים – ” . . . אי-שביעות רצון מהחלטות קונקרטיות של ארגון העובדים בכל הנוגע לטיפול בנושא מסוים אינה מצדיקה כשלעצמה הגשתה של בקשה לאישור תובענה ייצוגית, כ”מסלול עוקף” של החלטות אלה” (בג”צ 742/19 שלמה שקולניק ואח’ נ’ בית הדין הארצי לעבודה ואח’ (פס”ד מה- 2.5.19)).   […]