ארכיון של: אוגוסט 2019

סקירת פסיקה – אוגוסט 2019

בית המשפט העליון פסק: הטרדה מינית – גילוי תרשומות של פסיכולוג או של עובד סוציאלי – “בהליך אזרחי המתלוננת היא ש”מתניעה” את ההליך, אך כפי שאמרנו לעיל, אין לקבל את הדעה לפיה די במעמדו של בעל דין כתובע, כדי “להפשיטו” מכל חיסיון ומכל זכות לפרטיות. אכן, מתלוננת נפגעת עבירת מין או הטרדה מינית, רשאית לוותר […]