ארכיון של: נובמבר 2019

סקירת פסיקה – אוקטובר 2019

בית הדין הארצי לעבודה פסק:   רציפות זכויות – פנסיה תקציבית – קרן פנסיה וותיקה – פנסיית נכות – “לשונו של סעיף 22 [בהסכם הרציפות בין המדינה לקרנות הפנסיה הוותיקות – מ.ל.] ברורה ומפורשת, ונובע ממנה ההסדר הבא: אדם שחל עליו הסכם הרציפות, ופורש לפנסיה מחמת מצבו הרפואי לאחר שנקבעה לו הנכות המינימאלית הנקובה בסעיף, […]