ארכיון של: דצמבר 2019

סקירת פסיקה – נובמבר 2019

בית המשפט העליון פסק: העברת הליך ממערכת בתי המשפט לבית הדין לעבודה – ערעור בזכות – ” . . . השגה על החלטה להעביר הליך ממערכת בתי המשפט שחוק בתי המשפט מסדיר (להלן: “מערכת בתי המשפט”) למערכת בתי הדין לעבודה נעשית בדרך של ערעור בזכות . . . הטעם לכך הוא שהעברת הדיון לטריבונל שיפוטי […]