ארכיון של: 2020

סקירת פסיקה – ספטמבר אוקטובר 2020

בית המשפט העליון פסק: בוררות – ערעור על החלטת רשם – “ערעור על החלטת רשם בענייני בוררות תמיד יהא בזכות ולפני שופט בית המשפט בו הוא מכהן” (רע”א 3736/20 פלוני נ’ זאב רום (פס”ד מה- 20.10.2020)). בית הדין הארצי לעבודה פסק:    פנסיה תקציבית – רכישת זכויות – “מקובלת עלינו טענת המדינה, לפיה אין ברכישת […]

סקירת פסיקה – אוגוסט 2020

בית המשפט העליון פסק: תעודת מחלה גורפת – קורונה –  “חוק דמי מחלה לא אִפשר לרשב”צ [ראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות – מ.ל.] להוציא את תעודת המחלה הגורפת כדי לחייב באמצעותה את כלל המעסיקים בישראל לשלם לעובדיהם, שבבידוד כפוי, דמי מחלה אף כשאלו אינם מגלים שום תסמיני מחלה ואין הם נשאים של הנגיף. תעודה […]

סקירת פסיקה – יוני יולי 2020

כיסויים ביטוחיים בקופות גמל – נגיף הקורונה – תקנות הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל)(כיסויים ביטוחיים בתקופות גמל)(נגיף הקורונה החדש)(הוראות שעה), תש”ף – 2020 – החל מיום 11.6.2020, בין היתר, הוארך משך שמירת הכיסוי הביטוח למבוטח בביטוח מנהלים / עמית בקרן פנסיה במקרה של אי תשלום פרמיה מ- 5 חודשים ל- 12 חודשים ונקבעו כללים […]

הערכות מעסיקים לאור ההנחיות המעודכנות לאור משבר הקורונה- עדכונים מיום 26.4.20

בהתאם לתקנות החדשות אשר נחתמו ביום 25.4.2020, להלן השינויים שחלים החל מהיום, ה- 26.4.2020: 1.      ניתן לקיים טיפול באדם בדרך של אבחון, ייעוץ, שיקום וכן לנהל מפגש פנים אל פנים אך ללא מגע. ככל ומדובר בטיפול הניתן ע”י עובד סוציאלי או פסיכולוג עליהם לעמוד בתנאים הבאים: הטיפול יתקיים עם מטופל אחד בלבד או אנשים הגרים […]

הערכות מעסיקים לאור ההנחיות המעודכנות לאור משבר הקורונה- עדכונים מיום 19.4.20

1.      צו בריאות העם קובע קובע שאדם לא ישהה במקום שאינו מקום מגוריו ללא חבישת מסכה ולכן, על העובדים להגיע עם מסכה לעבודה. 2.      באחריות המעסיק לדאוג לכך שהעובדים במקום העבודה יקיימו את החובה ללבוש מסכה. 3.      רק במקרים הבאים עובדים פטורים מחבישת מסכה: o        העובד נמצא במשרד שבו 2 עובדים קבועים, המצויים במרחק של […]

תקנות שעת חירום – נגיף הקורונה – חוק עבודת נשים

היום, ה- 6.4.2020 נכנסו לתוקפן תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (חוק עבודת נשים), התש”ף 2020 אשר ייתרו את הצורך להגיש בקשה למתן היתר להוצאה חל”ת עובד/ת המצויים בתקופה המוגנת על פי חוק עבודת נשים, וזאת בהתקיים התנאים הבאים: תקופת החל”ת הינה ביוזמת המעסיק לתקופה שלא תפחת מ- 30 ימים ולא תעלה על 60 ימים. […]

הנחיות בדבר מפעלים חיוניים בשעת חירום והנגזרות לכך בתקופת הקורונה

מיהו מפעל חיוני? 1.         מפעל חיוני מוגדר בחוק שירות עבודה בשעת-חירום, תשכ”ז-1967 (להלן: החוק) “מפעל” – אחד מאלה: (1)   כל מפעל של תועלת ציבורית, כל עסק של תעשיה, מסחר, תחבורה או חקלאות וכל מוסד חינוך, בין שהוא קיים ובין שהוא עתיד לקום; (2)   עבודה מטעם המדינה או רשויותיה או רשות מקומית, לרבות עבודות ביצורים […]

הוצאת עובדות בהריון או עובדות שחזרו לעבודה לאחר חופשת לידה בתקופה המוגנת לחופשה ללא תשלום בעקבות משבר הקורונה

הוצאת עובדות בהריון או עובדות שחזרו לעבודה לאחר חופשת לידה בתקופה המוגנת לחופשה ללא תשלום בעקבות משבר הקורונה   1.            חופשה ללא תשלום (להלן – חל”ת) היא חופשה שבה העובדת לא זכאית לתשלומים כלשהם מהמעסיק ומצד שני לא מתנתקים יחסי העבודה בין הצדדים. 2.           במהלך תקופת העבודה, בין היתר, לא ניתן לפטר ללא היתר של […]

הסכם קיבוצי בעניין היציאה לחופשה של עובדים לא חיוניים במגזר הציבורי בעקבות משבר הקורונה 19.3.2020

אתמול בלילה נחתם הסכם קיבוצי בעניין היציאה לחופשה של עובדים לא חיונים במגזר הציבורי בעקבות משבר הקורונה משרדינו ייצג את המרכז השלטון המקומי בניסוח ההסכם מוזמנים לפנות אלינו בכל שאלה בעניין ההסכם.