ארכיון של: אפריל 2020

הערכות מעסיקים לאור ההנחיות המעודכנות לאור משבר הקורונה- עדכונים מיום 26.4.20

בהתאם לתקנות החדשות אשר נחתמו ביום 25.4.2020, להלן השינויים שחלים החל מהיום, ה- 26.4.2020: 1.      ניתן לקיים טיפול באדם בדרך של אבחון, ייעוץ, שיקום וכן לנהל מפגש פנים אל פנים אך ללא מגע. ככל ומדובר בטיפול הניתן ע”י עובד סוציאלי או פסיכולוג עליהם לעמוד בתנאים הבאים: הטיפול יתקיים עם מטופל אחד בלבד או אנשים הגרים […]

הערכות מעסיקים לאור ההנחיות המעודכנות לאור משבר הקורונה- עדכונים מיום 19.4.20

1.      צו בריאות העם קובע קובע שאדם לא ישהה במקום שאינו מקום מגוריו ללא חבישת מסכה ולכן, על העובדים להגיע עם מסכה לעבודה. 2.      באחריות המעסיק לדאוג לכך שהעובדים במקום העבודה יקיימו את החובה ללבוש מסכה. 3.      רק במקרים הבאים עובדים פטורים מחבישת מסכה: o        העובד נמצא במשרד שבו 2 עובדים קבועים, המצויים במרחק של […]

תקנות שעת חירום – נגיף הקורונה – חוק עבודת נשים

היום, ה- 6.4.2020 נכנסו לתוקפן תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (חוק עבודת נשים), התש”ף 2020 אשר ייתרו את הצורך להגיש בקשה למתן היתר להוצאה חל”ת עובד/ת המצויים בתקופה המוגנת על פי חוק עבודת נשים, וזאת בהתקיים התנאים הבאים: תקופת החל”ת הינה ביוזמת המעסיק לתקופה שלא תפחת מ- 30 ימים ולא תעלה על 60 ימים. […]